Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że iPhone OS 3.2 wprowadza nowości tylko na platformę iPada. Druga informacja o której śpieszę donieść to to, że jest to wersja Beta. Nie mniej nowych rzeczy nagle raczej nie usuną ;) Zatem co przynosi nowy system i SDK dla platformy iPada.

Popovers

Są to wyskakujące okienka lub menu, dzięki którym możemy zaprezentować dodatkowe informacje bez opuszczania właściwego ekranu/widoku. Względem iPhone pozwala to na budowanie trochę mniej liniową nawigację. Co na większym urządzeniu jakim jest iPad może się dużo lepiej sprawdzić niż na iPhonie.

Split Views

Widok dzielony czyli taki jak zaprezentowało Apple w aplikacji do obsługi poczty elektronicznej. Domyślnie ekran podzielony jest w widoku poziomym natomiast w pionowym występuje tylko jedna część. Ten nowy sposób prezentowania informacji pozwoli na wiązanie danych na listach ze szczegółami od razu na jednym widoku bez konieczności klikania. Oszczędzamy kliknięć użytkownikowi :D

Własne pola tekstowe

Teraz pola do wprowadzania danych do aplikacji będą mogły mieć własny wygląd. Będzie to łatwiejsze w ustawieniu. Będzie można ustawiać dwie nowe właściwości:

@property (readonly, retain) UIView *inputView;
@property (readonly, retain) UIView *inputAccessoryView;

Wsparcie zewnętrznych urządzeń

Wraz z technicznymi dołożonymi możliwościami podłączenia zewnętrznych „monitorów” pojawiły się możliwości ich programowej obsługi poprzez klasy UIScreen oraz UIScreenMode.

Gesture Recognizers

W końcu dostajemy klasę do rozpoznawania podstawowych gestów bez konieczności implementowania własnych algorytmów. I tak Apple dodało m.in. takie gesty:

  • Klikanie
  • Szczypanie – zoomowanie
  • Panoramowanie lub przeciąganie
  • Przesuwanie w dowolnym kierunku
  • Obracanie
  • Długie przyciskanie

Core text

Rozbudowanie wsparcie dla czcionek. Możliwość ustawiania czcionki i różnych atrybutów samej czcionki. Możemy korzystać z wszystkich czcionek dostępnych w systemie. Dzięki tym udoskonaleniom w końcu nie będzie trzeba wyświetlać treści w obiektach UIWebView do uzyskania różnorodnego tekstu.

File-Sharing Support

Ipad będzie pozwalał na współdzielenie plików z aplikacji na komputerze! Ta możliwość była obchodzona przez wiele aplikacji poprzez transfer plików Internetem lub Wi-Fi. Gdyby tylko dodali tą funkcjonalność dla iPhonów :( Co więcej okazuje się, że po przeniesieniu zasobu do ustalonego katalogu Documents/Shared użytkownik będzie mógł do woli manipulować plikami we współdzielonym katalogu!

Document Support

Wiązanie typów dokumentu z aplikacjami. W końcu specyficzne dokumenty lub pliki będzie można wiązać z aplikacją, która ma je otwierać. Obecnie można było działać tylko na specyficznych URLach, których otwarcie powodowało uruchomienie przypisanej do niego aplikacji. Teraz możliwości urządzenia wraz z wyżej opisanym współdzieleniem plików rozszerzą się znacznie bardziej. Obróbka i wysyłanie plików do komputera i z powrotem :D

PDF Generation

Generowanie PDF-ów bezpośrednio w urządzeniu, znacznie rozszerzy możliwości iPada jako małego podręcznego komputera. Będzie można generować dokumenty w wygodnej do odczytu formie. Tak przygotowane dokumenty będzie można wysłać do innych osób z pewnością, że zobaczą to samo co Ty!

Podsumowanie

Pozostało tylko po narzekać, że te funkcje pojawią się tylko na iPadzie! Czemu ? Wszystkie poza dzielonym widokiem i obsłudze urządzeń zewnętrznych mogłyby z powodzeniem być w iPhonach i iPodach. Pytanie pozostaje czemu Apple się nie zdecydowało na to? A może wprowadzą funkcje także na innych urządzeniach czy może to polityka firmy…